shop by brand
shop by brand
Shirakura
Ebi Dama Vivid 30g
In stock
ราคา 550 บาท
Add to cart
Shirakura Ebi Dama Vivid 30g
Product Description
 
อาหารสูตรพิเศษจาก ​​Shirakura ประกอบด้วยสารอาหารที่ช่วยทำให้กุ้งมีสีสันที่ดีขึ้นทั้งสีขาวและแดง