shop by brand
shop by brand
Shop by brand - BICOM
1027
แบคทีเรียย่อยสลายแอมโมเนียและไนไตรท์แบบมีชีวิตที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ราคา 1,050 บาท
In stock
1034
แบคทีเรียย่อยสลายแอมโมเนียและไนไตรท์แบบมีชีวิตที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ราคา 2,000 บาท
In stock
1041
แบคทีเรียย่อยสลายแอมโมเนียและไนไตรท์แบบมีชีวิต สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ราคา 3,000 บาท
In stock
2024
แบคทีเรีย denitrifying แบบมีชีวิตสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ราคา 850 บาท
In stock
3014
ชุดประกอบด้วย Super Bicom78 และ Super Bicom21 และ อาหารสำหรับแบคทีเรีย
ราคา 880 บาท
In stock
4028
แบคทีเรียย่อยสลายแอมโมเนียและไนไตรท์แบบมีชีวิตที่สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ราคา 1,700 บาท
In stock
5025
แบคทีเรีย denitrifying แบบมีชีวิตสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ราคา 950 บาท
In stock
8941
วัสดุกรองชนิดใหม่ ที่พัฒนาให้สามารถดูดซับแบคทีเรียได้ดีเป็นพิเศษ
ราคา 500 บาท
In stock
9009
วัสดุกรองแบบวงแหวน ช่วยกระจายกระแสน้ำเพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนภายในเครื่องกรอง
ราคา 600 บาท
In stock
9030
วัสดุกรองแบบวงแหวน ช่วยกระจายกระแสน้ำเพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนภายในเครื่องกรอง
ราคา 14,000 บาท
In stock