shop by brand
shop by brand
Shirakura
White Mineral Powder in a plastic pack 10g
In stock
ราคา 550 บาท
Add to cart
Shirakura White Mineral Powder in a plastic pack 10g
Product Description
 
White Mineral Powder แร่ธาตุชนิดผง สำหรับสุขภาพและคุณภาพของสีกุ้ง

เป็นส่วนผสมของแร่ธาตุหลายชนิด เช่น calcium carbonate ช่วยป้องกันปัญการลอกคราบ และทำให้เปลือกของกุ้งแข็งแรง, โปรตีน ที่ช่วยทำให้มีสีขาวทึบ, Astaxanthin สกัดจากสาหร่าย เป็นสารให้สีจากธรรมชาติ ช่วยทำให้มีสีแดงสว่าง รวมถึงแร่ธาตุ วิตามิน และ สารอาหารรองอีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับลูกกุ้งอีกด้วย เนื่องจากเซลที่สร้างสีของกุ้งที่มีตั้งแต่เป็นลูกกุ้งจะสามารถพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเมื่อกุ้งได้รับสารอาหารสำคัญเหล่านี้อย่างเพียงพอ ทำให้สามารถสร้างสีที่มีคุณภาพดีและสีก็จะยังคงอยู่เมื่อโตขึ้น