shop by brand
shop by brand
EBITEN
TB-10
น้ำหนัก 12 กรัม
In stock
ราคา 750 บาท
Add to cart
EBITEN TB-10
Product Description
 
เอนไซม์จากจุลินทรีย์คุณภาพสูงช่วยกำจัดของเสียในน้ำ (ถูกนำมาใช้เพื่อกำจัดคราบสกปรกในแม่น้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำในแม่น้ำของญี่ปุ่น) และสามารถช่วยรักษาขบวนการกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ให้เกิดขึ้นในดินได้ในระยะยาว