shop by brand
shop by brand
EBITEN
Mineball
น้ำหนัก 100 กรัม
In stock
ราคา 2,300 บาท
Add to cart
EBITEN Mineball
Product Description
 
ก้อนแร่ธาตุที่ประกอบด้วย สาหร่ายทะเล แพลงตอน แร่ธาตุจากส่วนเปลือกของสัตว์หลายชนิด สามารถละลายในน้ำได้ต่อเนื่องคงที่ ลดการติดคราบตายของกุ้ง